تبلیغات
رگباركلمات - تلفن همراهتان را با تی‌شرت شارژ کنید
کاربران این نمونه تنها باید در زمان نیاز، گوشی خود را به این لباس وصل کنند.

این پوشاک آینده که «روح ۷۱ (Spirit of 71)» نام دارد، به سادگی با استفاده از یک فناوری واکنش به صدا کار می‌کند. هرچه صدای موسیقی بلندتر باشد، شارژ تلفن سریعتر انجام می‌شود.

فناوری موجود در این تی‌شرت از یک غشای پیزوالکتریک به اندازه یک صفحه  A4 برای جذب فشار امواج صوتی ا

                                  

ستفاده می‌کند. این ابزار سپس این امواج را به بار الکتریکی تبدیل می‌کند که در پی آن از طریق باتری به سرپوشی که به بیشتر گوشی‌های همراه می‌خورد،‌ منتقل می‌شود.

شرکت اورنج قرار است این نمونه را در جشنواره هنرهای اجرایی معاصر گلاستونبری مورد آزمایش قرار دهد تا بررسی کند که کدام حرکت به شارژ بهتر منجر می‌شود.

جشنواره گلاستونبری بزرگترین جشنواره بدون سقف و هوای آزاد هنرهای اجرایی جهان بوده که به صورت سالانه در انگلستان برپا می‌شود.

به گفته تونی اندرو، یکی از تولیدکنندگان این فناوری، ارتعاشات صوت و بخصوص فرکانس های بم باعث ایجاد لرزش کافی برای تولید برق از موادی مانند غشای پیزوالکتریک می‌شوند.

منبع: مهر